Co obejmuje pakiet US Rejestracja zespołu?

Twoja opłata rejestracyjna na zawody VEX IQ Robotics Competition, VEX Robotics Competition lub VEX U Competition w USA obejmuje następujące korzyści: